PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Wykonywanie przeglądów obowiązkowych budynków raz w roku oraz o szerszym zakresie – raz na pięć lat.