PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

Projektowanie konstrukcji budowlanych

  • żelbetowych, drewnianych, stalowych,
  • obiekty przemysłowe, budynki jednorodzinne i wielorodzinne

Adaptacje projektów gotowych

  • adaptacje projektów gotowych do konkretnej lokalizacji do uzyskania pozwolenia na budowę
  • wykonanie kompletnego opracowania (przyłącza wod-kan, elektrycznego, map do celów projektowych, badań geologicznych)