NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości:

  • lokali mieszkalnych i użytkowych
  • zabudowanych i niezabudowanych
  • rolnych
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • Wyodrębnianie nieruchomości ze współwłasności

Doradztwo przed zakupem nieruchomości

  • Pomoc w badaniu stanu prawnego
  • Sprawdzenie nieruchomości pod kątem wykorzystania np.: pod zabudową obiektem budowlanym
  • Badanie przeznaczenia nieruchomości w dokumentach planistycznych